ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Европейската комисия представя законодателно предложение за европейската карта за хора с увреждания

Нов Международен ден на грижите и подкрепата

Съвета за подпомагане на процеса на извеждането на децата от последните социални домове започва работа

20 години от създаването на Съвета на децата към председателя на ДАЗД

Инофрмационна инициатива на МТСП по повод законодателството за социалните услуги

Социалната програма на община Варна подпомага 58 социални услуги

Среща на ръководителите на социални услуги в Община Кюстендил

Полезна информация за хората с увреждания с предстоящо преосвидетелстване от ТЕЛК

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на размера на минималната работна заплата за страната за 2024 г

Покана за международна конференция на ЕASPD

„Водна терапия за деца с увреждания и проблеми в развитието“

Нов проект по мярка „Младежка заетост+“, ПРЧР

Утвърдени са годишните разчети на сметката за средства от ЕС на Националния фонд за 2023 г.

Анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги през 2022 година