Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Интерактивна карта с достъпни обекти в България

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Публикуван Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Национална карта на социалните услуги

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Започва прием на документи за утвърждаване на добри практики в социалните услуги

КСУПЛДУ „Палитра“ – Добрич с нова солна стая

Интервю с Министър Иванка Шалапатова от 11.02.2024г.

Благотворителна изложба „Цветовете на мечтите“

Хоротека с кауза за създаване на Център за заместваща грижа за деца с увреждания

Дни на визуална наука за устойчиво развитие с премиера на 3D филмите “Светът в риск” и “Надежда за бъдеще”

Иновативна „Къща на занаятите“ и „Солна стая“ в Интегриран комплекс за социални услуги Пловдив

Фронт офис предоставя информация и консултация за социалните услуги в Община Смолян

Нов специализиран микробус ще посреща нуждите на хора с увреждания в Бургас