Агенцията по заетостта стартира нов прием на заявления по проект „Родители в заетост“

Проектът е одобрен по Програма „Развитие на човешките ресурси“ и с него ще бъде продължена подкрепата за осигуряване на по-добър баланс между личния и професионалния живот на самотни и многодетни родители, както и на родителите на малки деца.

Бюджетът на проекта е  24 млн. лв. и се съфинансира от Европейския съюз.

Родителите, които могат да подадат заявления по проекта, са:

• Родители на деца от 0- до 5-годишна възраст (вкл. многодетни и/или самотни родители), които не са записани в детска ясла или градина. Родителите следва да имат осигурено работно място, а към момента на кандидатстване да полагат грижа за децата си и да не са се върнали на работа.

• Многодетни или самотни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на работа и децата им посещават детски ясли, детски градини и училище.

• Безработни родители, регистрирани в Бюрата по труда, които имат деца от 0- до 5-годишна възраст, които не са записани в детска ясла или детска градина, или многодетни или самотни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли, детски градини или училище.

Желаещите да кандидатстват като детегледачи, следва да бъдат търсещи работа безработни лица, които не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст. Повече информация може да намерите ТУК.

Източник: АЗ

актуално

Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Акция за деца лишени от родителски грижи

Категории