След извършени проверки в периода март – октомври 2023 г. които касаят спазването на стандартите за качество на социалните услуги, съответствието с изискванията на Закона за социалните услуги и нормативните актове по неговото прилагане, спазването на правата на потребителите и начина, по който общините, доставчици на социални услуги, разходват средства от държавния бюджет. Те са фокусирани върху предприетите от доставчиците действия за привеждане в съответствие нормативната уредба на предоставяните от тях социални услуги в ДЦСХ и респективно спазване на действащото законодателство в областта на социалните услуги.

Може да се запознаете с анализа на резултатите от планови тематични и комплексни проверки в 36 Дневни центрове за стари хора (ДЦСХ), които се финансират със средства от държавния бюджет, ТУК

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории