За тринадесети път, представителството на Съвета на ЕС ще бъде в Белгия за периода януари-юни 2024 г. Една от приоритетните теми на Съвета за 2024г. е укрепване на социалния и здравен дневен ред, като Белгийското председателство ще се стреми да засили социалния диалог на всички нива, да насърчава справедливата трудова мобилност, психичното здраве на работното място, както и достъпа до устойчива социална закрила. За целта е предвидено да се укрепи социалното измерение на Европейския семестър – със специално внимание към прилагането за първи път на Рамката за социална конвергенция и потенциала на социалните инвестиции – както и създаване на рамка, благоприятна за развитието на социалната икономика.

Белгия е поставила акцент и върху още няколко теми, които включват укрепване на конкурентоспособността, защита на върховенството на закона, демокрацията и единството, стремеж за зелен и справедлив преход, защита на хората и границите, насърчаване на глобална Европа.

Повече информация може да намерите ТУК! 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории