04.10.2022

На 4 октомври Европейският парламент обсъди и одобри самоинициативния доклад на евродепутата Катрин Лангензипен за Достъпния ЕС център. Докладът беше одобрен с мнозинство от 611 гласа (от 623 гласували).

Няколко евродепутати – включително членове на интергрупата на хората с увреждания на Европейския парламент – се намесиха в дебата.

Основните акценти в дебата бяха:

 • Необходимостта от заделяне на значителни финансови и човешки ресурси за Центъра;
 • Включването на хора с увреждания в работата на Центъра;
 • Фокус върху подкрепата на националните правителства и органи, особено чрез създаване на национални центрове за достъпност;
 • Проправяне на пътя за Агенция на ЕС за достъпност;

Евродепутатът Лангензипен откри дебата, като подчерта, че еврокомисарите трябва да бъдат включени в този център – не само еврокомисарят по въпросите на равенството Хелена Дали, но най-вече комисарят Тиери Бретон, отговарящ за вътрешния пазар.

Тя подчерта необходимостта от прилагане на съществуващото законодателство относно достъпността и добави, че Центърът за достъпен ЕС трябва да:

 • Осигурява ясни насоки на властите;
 • Хармонизира политиките на държавите-членки и „скоростта на изпълнение“:
 • Организира хоризонтални програми за обучение за повишаване на експертните познания относно достъпността;
 • Засилва координацията и сътрудничеството между всички участници;

След нея, на подиума се качи еврокомисарят по въпросите за равенството – Хелена Дали. Тя благодари на евродепутата Лангензипен за доклада. Тя напомни, че разпоредбите за достъпност са задължения за ЕС и държавите-членки като страни по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Интервенции от името на политически групи

Последваха коментари на няколко парламентаристи.

Членът на Европейския парламент Салваторе де Мео, член на Групата за хора с увреждания, се намеси от името на групата на ЕНП, като заяви, че Центърът за достъпен ЕС е необходим и трябва да бъде допълнен от координация между държавите-членки на ЕС. Той наблегна на увеличаване на заетостта на хората с увреждания.

От името на групата на S&D се намеси евродепутатът Цветелина Пенкова. Тя очерта пет приоритета на Центъра за достъпен ЕС:

 • Включване на всички заинтересовани страни;
 • Адекватно финансово финансиране и човешки ресурси;
 • Създаване на национални центрове за достъпност;
 • Надграждане на съществуващи политики за достъпност;
 • Създаване на Агенция на ЕС за достъпност;

Евродепутатът Дита Харанзова заяви от името на групата Renew Europe, че Центърът за достъпен ЕС трябва да гарантира, че хората с увреждания познават и упражняват правата си. Освен това тя отново потвърди необходимостта от национални центрове за достъпност.

Евродепутатът Тили Мец, заместник-председател на интергрупата за хора с увреждания, благодари на депутата Лангензипен за доклада от името на групата на Зелените/Европейския свободен алианс.

От името на Идентичност и Демокрация, евродепутатът Алесандра Басо приветства доклада и Центъра за достъпен ЕС и потвърди ангажимента на групата към него.

От името на Европейските консерватори и реформисти, Евродепутатът Адам Биелан посочи, че пандемията е засегнала непропорционално хората с увреждания и допълнително е затруднила достъпа им до здравеопазване. Той приветства възприетия подход за Центъра за достъпен ЕС.

Депутат Ан-Софи Пелетие, заместник-председател на Интергрупата за хората с увреждания, приветства амбициозния доклад от името на Групата на Европейската обединена левица – Северна зелена левица. Тя добави, че хората с увреждания трябва да бъдат дълбоко ангажирани в работата на Центъра. Тя завърши изказването си като отбеляза, че Европейският парламент все още трябва да направи своята комуникация и среда по-достъпни.

Евродепутатът Адам Коса, член на Бюрото на Интергруп за хората с увреждания, сподели мнението на независимите членове: Центърът трябва да подкрепя държавите-членки и да свързва властите с всички потребителски групи, по-специално организации, представляващи хора с увреждания.

Изказвания на народни представители

Петнадесет други членове на Европейския парламент взеха думата.

Те приветстваха Достъпния център на ЕС и призоваха за достатъчно ресурси и подкрепа за стабилни национални центрове за достъпност и прилагане на законодателството за достъпност във всички държави от ЕС. Те също призоваха пълно участие на хората с увреждания.

Председателят на Интергруп за хора с увреждания, Силвана Гонзалес, и евродепутатът Милър подчертаха необходимостта от бъдеща Агенция на ЕС за достъпността.

Евродепутатите Ботош и Буржоа призоваха за стратегия за разпространение на информация и гарантиране на правото на достъпна среда.

Буржоа и Кели се позоваха на необходимостта от действия за подобряване на заетостта на хората с увреждания.

Заместник-председателите на групата за хора с увреждания Брандо Бенифеи и Роза Естарас Ферагут призоваха Центърът за достъпен ЕС да бъде стълб за повече координация и универсален подход към достъпността.

Евродепутатът Марк Анхел подчерта, че картата за инвалидност на ЕС е важно предстоящо законодателство.

Евродепутатът Мария Грапини подчерта необходимостта от действия за намаляване на бедността на хората с увреждания (прочетете повече в доклада по темата)

Затваряне

Еврокомисарят по въпросите на равенството Хелена Дали благодари на членовете за техните препоръки. Тя сподели убеждението си, че Центърът за достъпен ЕС ще бъде жизненоважен за утвърждаване на правата на хората с увреждания. Въпреки това призна, че трябва да се развиват и други области.

Евродепутатът Лангензипен завърши с думите, че „Бъдещето ще бъде достъпно“. Но за да се случи това, ЕС трябва да инвестира достатъчно ресурси.

Европейският форум на хората с увреждания приветства този доклад и се надява той да повлияе положително на работата на бъдещия център за достъпен ЕС.

Източник: EDF

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории