България участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика

На 9 октомври в Люксембург се състоя заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, в което участие взе и България, представена от министъра на труда и социалната политика г-жа Иванка Шалапатова. По време на форума ресорните министри на държавите – членки на ЕС, приеха Препоръка на Съвета относно разработването на рамкови условия за социалната икономика. В рамките на заседанието министрите обсъдиха въздействието на новите технологии върху труда с оглед осигуряването на справедлив цифров преход, както и възможностите за допълнително консолидиране и укрепване на европейските системи за социална закрила.

На заседанието беше изтъкната ключовата роля на социалната и солидарна икономика за социалното включване на хора в неравностойно положение в обществения живот и пазара на труда и ролята на България е в развитието ѝ, като беше отбелеязяно и българското председателството на Мониторинговия комитет на Люксембургската декларация, в рамките на което на 4 октомври в София се проведе международна конференция на високо ниво на тема „Социалната икономика – вдъхновяваща, иновативна, обединяваща“, като в резултат от нея се подготвя подписването на рамково споразумение за сътрудничество в тази област между България и Испания.

В изказването си по темата министър Шалапатова изрази пълната подкрепа на България за приемането на препоръката и подчерта, че нейното изпълнение ще подкрепи пълното разгръщане на потенциала на социалната икономика.

Източник: МТСП

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории