Екипът на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) започва проучване, за да се набележат мерки, които ще помогнат интегрираните социални услуги да бъдат надеждна подкрепа на децата и родителите при конфликти в семейството. Това съобщи министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова по време на кръгла маса в Народното събрание за обсъждане на възможни законодателни промени, касаещи споделеното родителство.

Предстои да бъде извършена оценка, без значение дали доставчикът на тази социална услуга се управлява от община или от гражданска организация, за да се гарантира наличието на необходимите компетенции и професионализъм в работата на всички центрове за обществена подкрепа. Екипите на МТСП и на Агенцията за социално подпомагане имат готовността след месец май тази година да представят всички мерки, които ще бъдат предприети, за да се повиши компетентността на работещите в структурата на социалната система и да има по-качествени и достъпни както за децата, така и за родителите социални услуги, за да се повиши психо-социалната подкрепа към тях.

Като важен акцент на форума се очертаха евентуалните законодателни промени, които да позволят споделеното родителство да стане основен принцип при отглеждането на децата, а съдът да се намесва единствено когато няма разбирателство между тях. Подобен подход е щадящ и предпочитан, тъй като извежда на преден план принципът за висшия интерес на детето като водещ в социалната работа. Като допълнение се предлагат изменения в Закона за закрила на детето, които да позволят децата, отглеждани в условия на родителски конфликти, водещи до родителско отчуждение да бъдат дефинирани като децата в риск, което да позволи прилагането на  по-ефективни мерки за решаване на конфликта.

Отглеждането на деца в условията на родителски конфликти и родителско отчуждение е тревожна тема, която привлича все по-голямо внимание през последните години и налага намирането на трайни решения включително и чрез законодателни промени. Родителските конфликти биха могли да оставят траен негативен ефект върху живота на децата. Въвеждането на споделеното родителство е шанс за едно по-добро бъдеще за децата, като едновременно с това родителите получават необходимата подкрепа за да продължат своя живот, своята успешна трудова и социална реализация.

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории