В рамките на две седмици персоналът и потребителите на социални услуги в Русе превърнаха с много любов и старание своите дворни пространства в красиви оазиси за почивка

В рамките на две седмици персоналът и потребителите на социални услуги в Русе превърнаха с много любов и старание своите дворни пространства в красиви оазиси за почивка. Акцията бе по случай Празника на Русе 6 май. Служителите на отдели „Екология“ и „Социални дейности“ посетиха услугите и се запознаха с тяхната работа и набелязаха следващи стъпки в съвместната им дейност.

Източник: община Русе

актуално

Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Акция за деца лишени от родителски грижи

Категории