Община Стамболийски спечели съвместен проект с партньор от Норвегия на стойност над 800 000 евро, съобщи във фейсбук кметът Георги Мараджиев.

Целта на проекта е да се създаде хъб за предоставяне на комплексни социални услуги. 

С отпуснатите средства в размер на 1,6 млн. лв. ще се направи цялостен ремонт на сградата, в която се помещава Домашният социален патронаж. Ще се обособят помещения за медицински прегледи с чисто нова апаратура, ще има стаи за обучение на хора от нуждаещи се групи, която включва не само уязвимите групи, а цялото население.

Също така се предвижда да има спортни медиатори, които ще подпомагат развитието на спортна култура при децата от детските градини.

Целта е повишаване информираността и качеството на живот на населението и на малцинствените групи в община Стамболийски, допълни кметът, като благодари на всички от екипа, спечелил проекта. 

Източник: Радио Пловдив