„Гласът на децата и техните семейства“

Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето организират поредица от срещи под надслов „Гласът на децата и техните семейства“ в периода октомври – декември 2023 г.

В рамките на инициативата ще бъдат проведени дискусии с деца от различни възрастови групи и техните родители. В кампанията са поканени да се включат представители на институции и гражданския сектор, ангажирани с прилагането и усъвършенстването на политиките за гарантиране на правата на децата и подобряване на благосъстоянието на техните семейства.

Целта на инициативата е по време на срещите да бъдат очертани основните предизвикателства пред пълноценното развитие на децата и възможностите за тяхното преодоляване. Мнението и предложенията на децата и техните родители ще бъдат взети предвид при подготовката на нормативни документи за подобряване на ефективността на политиките в областта на закрилата децата и оказването на по-ефективна подкрепа за техните семейства.

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории