Горещ телефон за гражданите на община Ракитово по проект „Грижа в дома“

Проект „Грижа в дома“ осигурява горещ телефон на гражданите на гражданите на община Ракитово, който цели осигуряването на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, на територията на общината. На този горещ телефон, всеки, който има въпрос, свързан с проекта, може да го зададе и да получи компетентен отговор. Програмата „Грижа в дома“ разширява възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително при наличие на пандемия.

Настоящият проект ще надгради реализираните дейности и постигнатите резултати по досегашните проекти по процедури „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ и „Патронажна грижа +“, като за представителите на целевите групи ще бъдат осигурени услуги като: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, до домовете на потребителите. Те ще могат да ползват също информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с др. специалисти при необходимост.

Източник: Община Ракитово 

актуално

Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Акция за деца лишени от родителски грижи

Категории