Регионална дирекция „Социално подпомагане“ съобщи, че две интегрирани здравно-социални услуги за деца с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа ще поемат голяма част от децата на Дома за медико-социални грижи в Кърджали при неговото деинституционализиране. Едната услуга е в гр. Кърджали, а другата на територията на гр. Хасково.

Към момента в Дома за медико-социални грижи в Кърджали общо 23 деца и четири пълнолетни лица са настанени. Той е един от четирите останали в страната и които трябваше да приключат работа до края на 2023 г. В Кърджали за 11 от децата е необходима постоянна медицинска грижа, която ще им бъде предоставена чрез интегрираните две здравно-социални услуги. Други четири деца предстои през настоящата седмица да бъдат изведени в резидентни услуги от семеен тип в други краища на страната. По линия на международното осиновяване текат процедури за две деца от т.нар. Дом майка и дете. За две деца са намерени приемни родители и се работи по тяхното настаняване, което отново е извън пределите на област Кърджали. Според направената оценка през октомври 2023 г., две от оставащите четири деца могат да бъдат настанени в приемни семейства и две – в Центрове за настаняване от семеен тип, за деца с увреждания.

Източник: БТА 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ стартира с няколко програми

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории