Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов за поредна година взимат участие в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“, организиран от Фондация „Ангели от Лим“. Талантливите деца са създали красиви творби, за което са наградени с грамоти.
Повече ТУК

актуално

Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Акция за деца лишени от родителски грижи

Категории