Дискусия за бъдещите задачи и цели на Агенцията за социално подпомагане

На 27 септември, се проведе среща между изпълнителния директор на АСП и регионалните директори на дирекции „Социално подпомагане“. В срещата се включиха  и заместник-министрите на труда и социалната политика г-жа Мая Василева и г-жа Десислава Стоянова. Обсъдиха се целите и задачите, които има Агенцията, които включват тясно сътрудничество с останалите институции, по-висока ефективност на семейните помощи, достъп до качествени услуги; нова форма на оценка и подпомагане, стремеж към задържане в системата на качествените служители чрез подобряване на работната среда и на възнагражденията и др.

Акцент е поставен върху темата за закрилата на детето, като Мая Василева е наблегнала върху сформирането към МТСП на Съвет за подпомагане на процеса по извеждане на децата, настанени в последните четири дома за медико-социални грижи за деца в Кърджали, Стара Загора, Варна и Плевен, който ще подкрепя регионалните структури на агенцията и в който ще участват наши експерти.

Като необходимост за развитие е заложено и навлизане  в системата на повече млади хора, от работа в посока налагане сред обществеността на професията „социален работник“ като престижна, от подобряване на работната среда и повишаване на авторитета на социалния работник.

В областта на закрилата на детето д-р Петко Петков, заместник-изпълнителен директор на АСП, подчертава  три приоритета – усилията за справяне с домашното насилие и амбицията за създаване на кризисни центрове във всяка от 28-те области, както и на бъдещото развитие на приемната грижа. Ще се стимулира набирането на нови приемни семейства и тяхното профилиране по такъв начин, че изцяло да се  обхванат децата с увреждания и тези над 10 години. Тези семейства ще бъдат обучени специално.

Венелина Богданова, началник отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ представи подготвената Карта на социалните услуги. Тя разясни ангажимента на регионалните директори да организират общественото й обсъждане  във всяка една област и община в срок до десет дни. Очаква се Картата на социалните услуги да бъде финализирана на национално ниво до края на годината.

Повече информация може да откриете ТУК!

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории