Дневен център „Слънчевата къща“ празнува рожден ден

Дневен център за младежи с множествени увреждания – „Слънчевата къща“, отпразнува своя Рожден ден с празнично настроение, вкусна торта, слънчеви хора и много щастие в очите на потребителите!  Той се помещава във Варна и  е създаден през 2015 г., след активен диалог с неправителствени организации и близки на хората. Центърът предоставя дневни групови занимания и индивидуални консултации със специалисти, за лица над 18 г., с множество увреждания. Цел на екипа, ангажиран в социалната услуга, е предоставянето на гъвкава, защитена   среда с условия за участие и включване в смислени дневни занимания, които поддържат и подобряват уменията на потребителите.

актуално

Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Акция за деца лишени от родителски грижи

Категории