Дом, социална, здравна и образователна подкрепа намират 42 семейства от уязвими групи в Ловеч благодарение на реализирани с европейски средства проекти. От 2021 г. изграденото по Оперативна програма „Региони в растеж“ социално жилище в кв. „Гозница“ в града приютява многодетни семейства, без дом или хора с увреждания.

Проектът е стартирал през 2018 г., като е извършена цялостна реконструкция на сграда- общежитие. Стойността на проекта е над 2,1 милиона лева, като европейското финансиране е 1,8 милиона лева, останалото е национално съфинансиране, сподели Нора Петкова, началник на отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ в Община Ловеч.

Глория Георгиева, управител на Социално жилище – Ловеч, посочи, че жилището разполага с 50 апартамента, от които са заети 42. Първите настанявания са през 2021 г.

В един от апартаментите от април живее четиричленното семейство на Емилия Василева. „Настанихме се тук, за да се интегрираме и след време да можем да излезем в по-голямо жилище или да си закупим такова, като работим и двамата и събираме средства“.

Преди да бъда настанено в социалното жилище семейството ѝ е живяло под наем, но са изпитвали финансови трудности да покриват разходите си. „Сега живеем по-добре, защото децата не са лишени от нищо. Успяваме да си плащаме сметките, не купуваме дърва, а сме на парно и е по-евтино“, добави майката.

Сградата на социалното жилище е пететажна със сутерен, въведена в експлоатация през 1982 г. Обособени са три двустайни апартамента за настаняване на хора в неравностойно положение, 36 двустайни, пет тристайни и пет четиристайни апартамента. Обособен е един офис за управител на първия етаж. Обектът е въведен в експлоатация от 19 август 2020 г.

По думите ѝ изпълнена е целта на проекта  да се повиши качеството на живот и социалното включване на маргинализираните групи, живеещи в община Ловеч, в това число бездомни хора или такива, живеещи в много лоши битови условия, родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания и хора в риск от бедност и социално изключване.

Настанените в тези жилища по реда на Наредбата за общинските жилища плащат минимален наем и имат по-ниски режийни разходи, поради приложените комплексни мерки за подобряване енергийните характеристики на сградата.

В продължение на проекта за изграждане на социалното жилище Община Ловеч реализира друг, чрез който се предоставят социално-здравни услуги. Партньори в дейностите са ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Сдружение „Граждански инициативи“ и Сдружение „Знание“. Това е първият интегриран проект на Община Ловеч, който се финансира по две оперативни програми – „Развитие на човешките ресурси“ (РЧР) и „Наука и образование за интелигентен растеж“ (НОИР), на стойност близо 196 хиляди лева, съобщи Илиана Николова, ръководител на проекта.

„По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ изпълняваме четири дейности, които са свързани с лицата, настанени в общинското социално жилище. Лицата получават подкрепата на двама социални работници, на здравен медиатор, трудов медиатор и психолог. В рамките на проекта досега за 18 месеца, в които са работили тези експерти, от жилището са включени 82 лица“, разказа Николова.

Трудов медиатор напътства хората при общуване с институции и работодатели. Съдейства за започване на работа – изготвяне на мотивационно писмо, автобиография, срещи в Бюрото по труда, изпращане на имейл по конкретни обяви.

Експерти на Сдружение „Граждански инициативи-Ловеч“ провеждат индивидуални и групови беседи, свързани с личната и битова хигиена здравето.

На потребителите се оказва съдействие при попълване на документи, при необходимост се придружават до съответните институции.

Оказва се и съдействие за посещение при лекар, подготовка на документи за отпускане на помощни средства и слухов апарат. Провеждат се здравно-информационни беседи на теми, определени от интересите на потребителите. Получават и психологическо консултиране.

В рамките на Дейност „Осигуряване на субсидирана заетост“ към Община Ловеч са назначени три лица, които са настанени в общежитието, на длъжност „Работник поддръжка“ и „Работник строителство“.

Чрез ОП НОИР десет деца и техните родители са включени в допълнителни занимания и обучения. „Посещаваха групи по музика и изобразително изкуство, участваха в различни обучение, ателиета и съвместна работа между децата и родителите“, посочи Николова.

Дейностите по ОП РЧР приключват на 1 февруари т.г., а по ОП НОИР в края на май.

Лицата, които са включени и получават услуги към проекта, ще бъдат прехвърлени към Центъра за обществена подкрепа на Сдружение „Граждански инициативи“ – Ловеч.

Настаняването в социалното жилище е за период от три години. Това е времето, в което семействата, благодарение на допълнителните социални, здравни и образователни услуги, имат възможност да си намерят работа, да се интегрират и да подобрят начина си на живот занапред.

Такава е и мечтата на Емилия Василева – да имат със съпруга ѝ работа и един ден да се преместят в собствено жилище.

Източник: Община Ловеч