На 11 – 13 Ноември ще се състои Четвърта Международна Конференция, която ще се проведе онлайн през платформата Zoom.

Темата на конференцията е Допълваща и алтернативна комуникация през целия живот. Основна цел е представянето на световния опит и съвременните подходи в използването на допълваща и алтернативна комуникация от деца и възрастни със затруднения в комуникацията (детска церебрална парализа, аутизъм, интелектуални затруднения, амиотрофична латерална склероза, мозъчни увреди, синдром на Рет и други).

В програмата е включен симпозиум посветен на използването на ДАК  за предотвратяване на насилието, в процеса на разследване на случаи на насилие, както и при свидетелстване в съда, тъй като децата и възрастните с комплексни комуникационни потребности са в повишен риск от малтретиране и насилие.

Организатор на конференцията е Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ с финансовата и организационна подкрепа на UNICEF България, Министерството на образованието и науката, Държавна агенция за закрила на детето и Международната асоциация по допълваща и алтернативна комуникация (ISAAC).

За участие в конференцията е необходима безплатна регистрация ТУК. Няколко дни преди конференцията ще получите линк за включване в нея, като работните езици ще бъдат български и английски, с осигурен синхронен превод.

Предварителната програма може да бъде намерена ТУК.

За повече информация:

Източник: Фондация „АСИСТ“