Европейската комисия одобри програма за 411.7 млн. лв.България ще получи финансиране в размер на 411,7 млн. лв. по Програмата за храни и основно материално под Европейската комисия одобри помагане 2021 – 2027 г.

Средствата, които Европейската комисия одобри, ще бъдат за осигуряване на подкрепа на най-уязвимите групи, живеещи в бедност и дълбока социална изолация.

По план, годишно ще бъдат раздавани около 350 000 пакети с познатите от първия програмен период хранителни продукти и още толкова с хигиенни материали, които са нов вид подпомагане.

50 000 уязвими лица средномесечно ще получават топъл обяд целогодишно, като се предвижда различните видове подкрепа да достигнат общо до над 600 000 лица, които са в невъзможност да осигурят своите и на децата си основни жизнени потребности.

В новата програма има фокус върху децата. За 10 000 деца от 10 месеца до 3 годишна възраст има предвидени ваучери за детска кухня, а семействата на над 10 000 новородени ще получат бебешки продукти от първа необходимост.

За първи път у нас официално стартират две програми на МТСП, които се съфинансират от Европейския социален фонд + и по този начин подкрепата ще бъде разширена значително.

След оценка на индивидуалната потребност на подпомогнатите лица, бенефициентите по програмата са задължени да предоставят съпътстващи мерки чрез включването им в заетост, в обучения, осигуряване на достъп до социални услуги и здравни грижи.

Основната цел е трайно преодоляване на бедността и социалната изолация и осигуряване устойчивост и ефективност на Програмата.

Съпътстващите мерки са насочени и към осигуряване на условия за равен старт и ранно детско развитие за всички деца, чрез подкрепа на семейства, които изпитват затруднения да се справят с предизвикателствата на родителството.

Програмата може да намерите ТУК

Източници: МТСП и РЧР