От началото на годината желаещите да ползват социалната услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ могат да подават заявления при облекчени условия на място в сградата на центъра на улица„Маньо  Стайнов“ № 11 в Казанлък.

Кандидатстването се състои в представяне на експертиза и/или друг медицински документ, удостоверяващ здравословното състояние на лицето и поставената диагноза „деменция“. От Общината напомнят, че редът за подбор на потребители до момента изискваше представяне на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на Лекарска консултативна комисия. С цел улесняване на процедурата за потребителите и техните близки това изискване от тази година отпада.

Услугата „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ се предоставя безплатно на потребителите от община Казанлък от май месец 2022 г. в срок до 01.05.2023 година.

Документи за заявяване на услугата могат да бъдат получени на място в сградата на „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ през всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа, а повече информация гражданите могат да получат на телефон 088 544 0651.

Това е първият дневен център от този тип в Югоизточна България с конкретна целева група хора с деменция. Дейността се реализира от екипа на Община Казанлък по втори етап на проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“ за предоставяне на новите социални услуги. Осъществява се по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд.

Източник: Община Казанлък