На 12 декември 2023 г. в зала „Плевен” на Областната администрация се проведе заседание на Областния съвет по правата на хората с увреждания. Негов председател е областният управител Виолета Иеремиева, а членове са представители от 11-те общини от област Плевен, на институции, на браншови и неправителствени организации.
При откриването на заседанието областният управител Виолета Иеремиева подчерта, че въпросите, касаещи хората с увреждания са от изключителна важност за цялото общество, защото статистиката сочи, че 25% от световното население са заявили, че имат някакъв тип увреждане.
Тя запозна присъстващите със своя личен опит като човек с увреждане, на базата на който се е убедила, че благодарение на изискванията от европейските институции към българското законодателство, през последните години в България се наблюдава значително подобрение в положението на хората от уязвимите групи.
В дневния ред на заседанието беше включено обсъждане на задълженията на институциите , произтичащи от Конвенцията за правата на хората с увреждания и представяне от Регионалния център за социална икономика – Ловеч на дейности по проект „Развитие на социалната икономика”.
Целта на този проект е да се създаде мрежа от регионални центрове за предприятията на социалната и солидарна икономика в шестте района за планиране в България, за да може социалните предприятия и техните стоки и услуги да станат видими и общодостъпни. Тези предприятия работят по закон от 2019 г., който регламентира правилата за подобряване на достъпа до заетост и обучение с цел повишаване на жизнения стандарт на уязвими групи лица, социалното им включване и намаляване на социалното неравенство.
При закриване на заседанието Областният управител на града призова участниците към активни действия и комуникация, както помежду им, така и с Областната администрация, която ще им съдейства за връзка с институциите, ангажирани с разрешаване на проблеми, свързани с грижата за хората с увреждания, интегрирането им в обществото и приобщаването им към нормална работна среда, за да имат максимално пълноценен начин на живот.
Източник Община Плевен

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории