До 14-ти септември 2022 година е отворен конкурсът за участие в най-голямата европейска инициатива за дигитално образование – „Запознайте се и програмирайте“ Meet and Code
Инициативата финансира идеи за събития по програмиране и дигитални умения, насърчаващи интереса на младите европейски граждани към технологиите.
Могат да включат хакатони, семинари за програмиране, лекции, филмови събития, състезания, вечери на програмирането, курсове по роботика и други.

Какво предлага инициативата?

Конкурсът е насочен към неправителствени организации, които искат да проведат събития по програмиране за деца и младежи. Инициативата предоставя финансиране в размер до 580 лв. на организирано събитие, обучителни ресурси и контакти с други организации с нестопанска цел.

Кой може да участва?

Неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, които са предварително регистрирани в платформата.

Изисквания за събитията

Събитията трябва да са фокусирани върху повишаване на дигиталните умения (чрез програмиране, роботика, интернет на нещата, AI и др.) сред деца и младежи на възраст от 8 до 24 години и задължително трябва да са безплатни за всички участници.

Продължителността на събитията трябва да е минимум 90 минути. Този период от време може да бъде спазен в една сесия или да бъде разделен на няколко сесии.

Формат на събитието – онлайн и на живо

Тази година организациите сами избират формат на събитието, като могат да включат хакатони, семинари за програмиране, лекции, филмови събития, състезания, вечери на програмирането, курсове по роботика, и други по категориите: И момичетата програмират!, Многообразие, Код за Европа, Код за Планетата, Програмиране в полза на местната общност.

Ако събитията са на живо, трябва да бъдат съобразени с важащите към момента на провеждане противоепидемични мерки в страната. Минималният брой участници е 20.

В случай, че се организира онлайн събитие, минималният брой участници е 10. То може да включва уебинар, онлайн курс или друг вид интеракция с младежите.

Разгедайте библиотеката с ресурси на инициативата за вдъхновение.

Как можем да се включим в инициативата?

Всеки, който желае да се включи в конкурса и да допринесе за дигиталното образование в своята страна, като организира събития по програмиране, първо трябва да регистрира своята организация тук.

График на издание 2022

1. Подаване на предложения за събития: 8 юни – 14 септември 2022 г.

2. Времева рамка за провеждане на събитията: 1 септември – 31 октомври 2022 г.

3. Европейска седмица на програмирането: 8 октомври – 23 октомври 2022 г.

Намерете повече информация тук 👉https://bit.ly/3aM8dGp