„Изчезването на дете е най-големият кошмар за всеки родител, но и сериозен обществен проблем. Всички се молим Сашко от Перник да се бъде намерен бързо и в добро състояние, но подобен случай категорично не трябва да се повтаря“ – споделя в социалните мрежи председателят на Столичния общински съвет и член на УС на НСОРБ Георги Георгиев.

Той смята да предложи на Столичния общински съвет да бъдат предоставяни проследяващи устройства за деца и младежи със специални образователни потребности (СОП). В тази категория попадат деца от аутистичния спектър, с емоционални и поведенчески разстройства, с комуникативни нарушения и други.

През април тази година СОС е  приел пилотен проект за предоставяне напълно безплатно на такива устройства на хора с деменция и Алцхаймер. Инициативата вече работи успешно и се ползва от 15 семейства за техните възрастни близки. Всички разходи, включително за месечните такси към мобилния оператор, се поемат от общината.

Инициатива за предоставяне на проследяващи устройства на деца със специални потребности

Идеята на общинските съветници Диян Стаматов , Д-р Антон Койчев , Малина Едрева, Веселин Милев, Милка Христова и Карлос Контрера  е общината да  предостави възможност и на децата и младежите със СОП да получат безплатно устройство, за да бъде осигурена по-голяма безопасност за тях и повече спокойствие за техните родители и да намалеят случаите  на изгубили се деца и младежи в столицата.