Инофрмационна инициатива на МТСП по повод законодателството за социалните услуги

Прилагането на новото законодателство в сферата на социалните услуги ще бъде дискутирано в информационни срещи организирани от Министерството на труда и социалната.  В тези срещи ще участват експерти от МТСП, Агенцията за качеството на социалните услуги и Агенцията за социално подпомагане (АСП), представители на общини, застъпнически организации и доставчици на социални услуги. От МТСП обясняват, че целта на тази инициатива е повече организации да имат възможността да споделят своя опит от прилагането на Закона за социалните услуги и подзаконовата му уредба и да поставят въпроси, които да намерят своето решение в резултат от дискусиите.

През изминалата седмица е проведена първата такава среща, на която е представена тестова версия на модул “Социални услуги“ от Интегрираната информационна система на АСП. Модулът ще обслужва цялостния процес по планиране, управление, предоставяне и отчитане на социални услуги, финансирани от държавния бюджет. В него ще се съдържа информация за актуалната Национална карта на социалните услуги, стандартите за финансирането им, броя и видовете социални услуги на територията на всяка община.Също така, в него ще се поддържат данни и за дейностите, осъществявани от доставчиците на социални услуги,служителите, които ги ръководят и сключените договори за ползване на социални услуги.

Повече информация може да откриете ТУК!

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Недка ПЕТРОВА, КСУДС-Пловдив: Инвестициите в качествена заетост на родителите са пряка инвестиция в грижата за децата

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

България участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории