Интервю на тема „Здравни грижи за хора, страдащи от инконтиненция“  

Проф. Соня Точнева, директор на Филиал Шумен към Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“- Варна и координатор  на Съвета по здравни грижи към Министерството на здравеопазването, разказва повече за хората страдащи от инконтиненция и необходимите здравни грижи за справяне с този проблем.

Проф. Тончева, моля да се представите:

Аз съм дългогодишен университетски преподавател – моята екпертиза е обучението и практиката  на медицинските сестри и акушерките. Медицинското ми образование е медицинска сестра; биолог съм, магистър по социални дейности, професор по „Социална медицина и организация на здравеопазването“ и доктор на науките по „Управление на здравни грижи“. В момента съм директор на Филиал Шумен към Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“- Варна. Координатор съм на Съвета по здравни грижи към Министерството на здравеопазването.

  Какво е инконтиненция?

Думата „инконтиненция“ произлиза от  латинската дума incontinens,  която буквално  означава „незадържане “. Използвайки тази дума, имаме предвид  неволна загуба на урина, която пречи на  пациента да участва в социалния живот. Много дълго време инконтиненцията е била тема табу. Но за да се разработят насоки и стандарти за модерна грижа, трябва да има открита дискусия.

Колкото повече информация имат професионалистите за страдащите и техните ежедневни предизвикателства, толкова по-адекватна грижа и по-ефективни продукти могат да бъдат предоставени. От това ще се възползват не само пациентите, но и медицинските специалисти или роднините, които се грижат за тях, тъй като предлаганите решения спестяват време и повишават качеството на живот.

Кой бива засегнат от инконтиненция?

Поради броя на хората, които страдат от инконтиненция, тя е класифицирана от СЗО като  социално заболяване – засяга както млади хора, така и възрастни, които по – дълго пребивават в домовете си или в социалните домове.

Какви са вашите препоръки за характеристиките, на които трябва да отговаря продукт, който е предназначен за справяне с този проблем?

С цел да могат да водят възможно най-пълноценен живот, пациентите се нуждаят от съвременни продукти, които предлагат:

  • Комфорт – да бъдат памучни, приятни на допир.
  •  Високо качество – което се осигурява когато продуктите отговарят на стандарти за медицински продукт – осигуряват безопасност на потребителите и са на достъпни цени. Такива вече има!
  • Да осигуряват възможно най-голяма дискретност и да неутрализират миризми – това би спестило дискомфорт на хората, които ползват продукти за инконтиненция.
  • Надеждност
  • Избор на подходяща абсорбация в зависимост от степента на инконтиненция
  • Защита на кожата (предотвратяване на вторични последици като зачервяване, обриви, рани, уплатнения) – т.е. да позволяват на кожата да диша през пелената или урологичната превръзка. Иначе казано – да са без латекс.
  • Дългосрочна ефективност на разходите – продукти с високо качество.

Бюджетите в здравеопазването са под постоянен натиск и пред медицинските специалисти стои предизвикателството да зададат стандарти и да поставят граници, с които да запазят добро качество на живот за пациентите. Това важи в най-голяма степен за домовете за болни и стари хора, където трябва да бъдат взети под внимание количеството на продуктите, които се използват ежедневно и времето, което се отделя за смяната им. Процесът трябва да бъде разгледан както във финансов план, така и от гледна точка на ограничения човешки ресурс. С не по – малка важност е комфортът, който се осигурява на пациента  – съхраняване на здравето му и осигуряване на персонализирана грижа.

Важно е да се направи оценка на всички разходи, а не само калкулация на изразходваните продукти. Ето защо е необходимо пациентите и хората, които се грижат за тях да бъдат информирани, че са налице цялостни решения, които не само осигуряват първична грижа при инконтиненция, но и елиминират или намаляват до минимум евентуални неприятни последици от нея.

Какво е експертен стандарт в здравните грижи и каква е неговата цел?

За съжаление в България няма нормативно разпореден стандарт за здравни грижи, но…това не означава че не се работи по проблема. В момента за стандарти се прилагат алгоритми, технически фишове които играят ролята на стандарти. Има изготвен проект на стандарт за здравни грижи, който е представен в Министерството на здравеопазването и аз съм оптимист, че както в другите европейски страни така и в България стандарт ще има. Такъв стандарт минимизира риска от грешки при оказване на здравни грижи, гарантира качество на грижите, позволява индивидуален /песонализиран подход към пациента и не на последно място осигурява професионален комфорт на професионалистите по здравни грижи – медицински сестри, акушерки и др.

Как да преодолеем чувствителната тема и хората свободно да търсят и намират достъпна информация за проблема си, както и възможност за по-добър живот и комфорт в ежедневието си?

На първо място фирмите, които предлагат такива продукти следва да правят по-широко представяне на своя асортимент пред медицинските специалисти, но не само…Може да се използват и други медийни канали. Лекарите, медицинските сестри и фармацевтите определено са хора, които ще могат да помогнат при проблеми с уринарна инконтиненция. Необходимо е например медицинските сестри да познават и обсъждат проблема още на студентската скамейка. По този начин ще придобият сензитивност относно качествата на използваните продукти и ще препоръчат избор на продукти, които отговарят на ясни критери – да бъдат медицински продукт с гарантирано качество, което осигурява безопасност.

Вече има фирми които правят представяния и демонстрации на продукти за инконтиненция и предлагат мостри за тестване спрямо индивидуалните нужди на потребителя. Например „Триада Маркет“ представиха на форума на БАПЗГ продукти с различна степен на абсорбация с марка „SENI“, както и продукти за почистване и предпазване на кожата от раздразнения „Seni Care”.

В заключение бих казала, че хората заслужават да получат най – добрата грижа, която може да бъде осъществена когато здравните специалисти използват качествени продукти и този подход трябва да бъде безкомпромисен!

 

актуално

Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Акция за деца лишени от родителски грижи

Категории