От 1 януари 2024 г., минималната работна заплата (МРЗ) е 933 лева. Новият размер e определен с решение на Министерския съвет (МС) през октомври, като новият размер на МРЗ ще повиши дохода на над 500 000 работещи.

Осигурителният доход за самоосигуряващите е 933 лв., а максималният – 3750 лева. През новата година минималното дневно обезщетение за безработица се запазва на 18 лв., максималното се увеличава на 107,14 лева. Това е решено с приемането на второ четене на Законопроекта за държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2024 година.

Също така се повишава и линията на бедност в страната – от 504 на 526 лева. Очаква се около 800 000 българи от уязвими групи да получат финансова подкрепа в по-висок размер през 2024 г. вследствие на увеличаването на линията на бедност.

От 1 юли 2024 г. всички пенсии, отпуснати до края на 2023 г., ще се осъвременят с 11% по т.нар. швейцарско правило. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще стане 580,57 лева., а максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях остава 3400 лева. Средната пенсия ще достигне 833 лв.

Еднократната помощ при раждане на дете за 2024 г. за първо дете ще е 375 лв., за второ – 900, за трето – 450 лв., за четвърто и всяко следващо – 300 лева. Месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, остават както следва: за семейство с едно дете – 50 лв.; с две деца – 110 лв.; с три деца – 165 лв.; с четири деца – 175 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лева. Запазва се размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), който остава 780 лева. От тази година ще бъде променен доходният критерий за получаване на помощта. Семейства с доход на член на семейството в размер на 710 лв. ще получават пълния размер на помощта. Семейства с доход на член на семейството от 710,01 лв. до 810 лв. ще получават 80 на сто от пълния размер на помощта.

Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с увреждане е както следва: за дете с определени 90 и над 90% вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 1180 лв.; за дете с определени от 70 до 90% вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 570 лв.; за дете с определени от 50 до 70% вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лева.

Източник: БТА

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории