На 19 декември, се проведе, Коледен благотворителен базар, организиран от община Сандански, който обедини всички в една обща кауза. Всички детски градини, училища, социални услуги и образователни центрове на територията на община Сандански от месец се подготвят и показаха своята креативност, изработвайки коледни украси, предмети, елхички, сурвачки, картички и всякакви коледни сувенири, които днес бяха подредени на площада в града.
Събраните средства от базара ще бъдат предоставени на Център за настаняване от семеен тип на младежи с увреждания и Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения, с. Вълково за закупуване на комбиниран уред за рехабилитация на лежащо болни или специализиран транспорт за социалните услуги.
За овече информация: Община Сандански

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории