Между 19 и 21 декември, от 11 до 18ч., Сдружение „Семеен център-Мария“ стартира благотворителната си кампания на традиционния Коледен базар на Морска гара. Каузата на базара е създаването на нов вид социална услуга – „заместваща грижа“, при която когато младеж  с увреждания няма възможност да бъде обгрижван от родител поради влошаване на здравословно състояние на родителя, тогава това лице да му бъде предоставена заместваща грижа в комплекс за социални услуги.  В България няма все още развита такава социална услуга. Затова, Сдружение „Семеен център-Мария“ имат амбицията да създадем първия Комплекс за социални услуги, който предлага и тази услуга. С решение на общински съвет Варна през месец октомври 2023 година са им предоставени помещения, които се нуждаят от основен ремонт и изграждане на специализирани и адаптирани кабинети –  зала за ерготерапия и функционален кабинет за трудотерапия.
Посетителите на базар могат да ги подкрепят чрез закупуване на коледни сувенири изработени от родителите, младежите и специалистите от КСУ „Слънчевата къща“, и младежите от Екоцентър за защитена заетост.
Източник: КСУ „Слънчевата къща“

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории