Второто увеличение за тази година на учителските заплати предстои през септември.

Възнагражденията да бъдат повишени с 5% за педагозите и с 4% за непедагогическия персонал е договорено между МОН и социалните партньори в образованието.

Директорите на училищата ще получават минимум 1810 лева, а заместник директорите – 1675 лева, предвиждат промени в Наредба за изменение на Наредба №4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда, качени за обществено обсъждане.

Минималната заплата за главен учител и главен възпитател става 1592 лева, а за старши учител или възпитател – 1533 лева. Обикновените учители, възпитатели, психолози, треньори, педагогически съветници и др. ще вземат минимум 1486 лева. Новите заплати трябва да влязат в сила от 1 септември, ако промените бъдат приети. МОН обяви новите учителски заплати

Учителските заплати вече бяха повишени с малко над 12% (около 155 лева) от 1 април 2022 г. Така минималната брутна заплата на преподавателите стана 1415 лева. Старшите учители и старшите възпитатели получават 1460 лв., а главните учители и главните възпитатели – 1516 лв. Заместник-директорите получават 1595 лв., а директорите – 1724 лв. Учителската заплата ще надхвърли 1400 лева

Повишаването на възнагражденията и достигането им до 25% над средната брутна работна заплата за страната е една от основните мерки за мотивиране на младите хора да изберат учителската професия и за преодоляване недостига на педагогически специалисти, пише в мотивите към законопроекта. Заплатите на учителите трябва да се равняват на около 125% от средната работна заплата за България, убеден е вече бившият министър на образованието Николай Денков.

При последната актуализация на бюджета през юли бяха предвидени допълнителни 150 млн. лв. за предучилищното и училищното образование, в които влиза и увеличение на заплатите на работещите в този сектор.

Новите минимални брутни работни заплати на учителите са договорени с подписания на отраслово ниво Анекс No Д01-157 от 20.07.2022 г. към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г.

Срокът за обществено обсъждане на новите възнаграждения е до края на август, след което те ще влязат в сила.

Източник: Еxpert.bg