Конкурс за образователни проекти

Фондация УниКредит дарява половин милион евро в подкрепа на образователни проекти в България и Румъния, в полза на деца в неравностойно положение между 11 и 19 години. Организациите, отговарящи на условията от двете страни, са поканени да кандидатстват до 31 март като общо 4 проекта ще си разделят финансирането от 500 000 евро.

Инициативата е насочена в подкрепа на образователни проекти в двете страни

Фондация УниКредит стартира инициативата „Call for Education – България & Румъния“, за да финансира образователни проекти в тези две държави. Поканата за участие има за цел да идентифицира и подкрепи проекти, противопоставящи се на образователната бедност в България и Румъния, в полза на ученици от първи и втори гимназиален етап (възрастова група 11-19 г.), изпълнявани от организации с нестопанска цел, с особен акцент върху:

  • Борба с преждевременното напускане на училище;
  • Придобиване на умения, подходящи за започване на университетско обучение;
  • Придобиване на умения, подходящи за навлизане на пазара на труда.

Инициативата напълно съответства на мисията на Фондация УниКредит да отключи потенциала на следващото поколение в Европа.

Приветстват се за участие иновативни проекти както в областта на интервенция, така и в оперативната методология.

Общият размер на средствата, отпуснати от Фондация УниКредит за тази инициатива, възлиза на 500 000 евро. Тази сума ще бъде разпределена за 4 проекта. Не е задължително сумата да бъде разделена по равно между двете държави, а ще бъде разпределена въз основа на съдържанието и спецификата на избраните проекти.

Всички подробности за конкурса ще намерите ТУК

актуално

Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Акция за деца лишени от родителски грижи

Категории