Фондация „Обществен борд на TELUS International в България“ призовава всички фондации, сдружения, читалища и юридически лица с нестопанска цел да кандидатстват за финансиране на социалнозначими проекти, в подкрепа на местните общности.

Одобрените проекти могат да бъдат финансирани с максимална сума от 15 000 лв., като общата стойност на финансираните проекти е 170 000 лв.

Крайният срок за кандидатстване е 30 октомври 2022 г. до 23:59 часа.

Повече за конкурса може да видите тук.

Източник: Информационен портал на НПО в България