Лазар Лазаров и Лесе Мелгард за съвместната работа и заетосттаВицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров се срещна с Лесе Мелгард, представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия. Двамата дадоха висока оценка на съвместната работа на двете институции за развитие на политиките за насърчаване на заетостта и социалното включване на хората от уязвимите групи. По време на разговора бяха обсъдени  възможностите за продължаване на сътрудничеството в търсене на иновативни подходи за привличане на икономически неактивни хора на пазара на труда.

В срещата участваха заместник-министрите Наталия Ефремова, Надя Клисурска и Емил Мингов и експерти от МТСП.

Като пример за отличното сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика и Световната банка министър Лазаров посочи реализирания Проект за социално включване, по който в 66 общини в България са създадени центрове за ранно детско развитие, които предлагат интегрирани социални, здравни и образователни услуги. Лесе Мелгард изрази готовност подкрепата от страна на Световната банка за развитието на националните политики на страната ни да продължи.

Министър Лазаров представи реформите, които България е предприела в областта на пазара на труда, социалните услуги и социалното подпомагане. „В момента безработицата у нас е на ниско ниво независимо от кризите в световен и европейски мащаб. Коефициентът на заетост във възрастовата група 20-64 г. е 75% и е близък до целите, които сме си поставили. “, посочи Лазаров.

Като предизвикателства пред пазара на труда той очерта недостатъчния дял на младежи, които са включени в заетост, образование или обучение. „Поради тази причина насърчаването на младежката заетост е приоритет в Програмата „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027 г.). Със 735 млн. лв. ще се финансират дейности за улесняване на прехода от образование към заетост, включване на безработни младежи в стажове и обучения на работното място, както и за подобряване на техните умения, компетентности и професионална квалификация“, обясни министър Лазаров.

Източник: МТСП