В следствие на пандемията се изостриха съществуващите неравенства между хората и опустошителните ефекти върху тези, които се борят със социални и икономически проблеми и жертвите на насилие, най-вече жените.

Подкрепяйки правата на жените през годините, през 2020 година, Лореал създават 3 годишен дарителен фонд – “Лореал, Фонд за жените“, на стойност 50 млн. евро в подкрепа на организациите на местно ниво в усилията им да:

– помогнат на жените със социалната и професионална интеграция;

– осигуряване на спешна помощ на жени бежанки

– осигуряване на помощ на жени с увреждания

– предотвратяване на домашното/сексуалното насилие върху жени и осигуряване на подкрепа на преживелите такова

– преодоляване на пречките за достъпност до образование на жени и момичета.

Критерии 

Тип организация

Месна организация от общ интерес (само за организации с нестопанска цел,  поддържаща минимум 50 бенефициенти годишно )

Дейност

Подкрепя жени от най-уязвимите групи

Всякакъв вид дейност, с изключение на застъпническа дейност (медийни кампании, публични изяви т.н.)

Директно управление на проекта от страна на организацията, която подава заявлението.

Финансиране

Минимален грант на стойност 5000 евро.

Грантът не може на надхвърля 30% от годишния бюджет на проекта/организацията.

Източник: Портал на НПО