406 374 769 лв. от бюджета за 2022г. на МРРБ са отпуснати за инвестиционни проекти на общините. Списъкът с проектите е одобрен от Министерския съвет и е публикуван на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, като в него са включени 234 обекта.

  • 105 обекта са свързани с ВиК инфраструктурата и са на стойност 126 566 331 лв.
  • 94 проекта предвиждат ремонт на общински пътища и са на стойност 233 774 463 лв.
  • 35 обекта са за улична мрежа и са на стойност 46 033 975 лв.

Одобрените обекти са предложени от Националното сдружение на общините в Република България, като са избрани тези, които имат проектна готовност, разрешения за строеж и са посочени от съответната общинска администрация като най-приоритетни.

Условието е МРРБ да финансира 50% от стойността им, като средствата ще бъдат предоставени на общините на две равни части – първото плащане ще е до 10 работни дни след подписване на споразумение, а второто през месец декември 2022 г.

Във всяка община е включен по един обект, посочен като най-важен от местната администрация. По изключение, заради бедствената ситуация, ще бъдат финансирани два обекта в община Карлово – реконструкция и рехабилитация на два общински пътя и водопроводните мрежи в населените места, част от направленията и в обхвата на общинските пътища.

Източник: МРРБ