Една добра практика от Америка, която дава досег до стандартите и начина на живот на хората в неравностойно положение. Какво е било решаващо за изграждането на достъпна среда и дали има шанс то да бъде имплементирано в България?

За своя опит споделят:

  • Христофор Караджов, преподавател по журналистика в Калифорнийският държавен университет в Лонг Бийч, Калифорния. Един българин живеещ в САЩ, чиито обстоятелства променят живота му завинаги, слагайки го в инвалидна количка.
  • Иван Анчев от фондация „Достъпен свят“, който е живял 4 години в Чикаго, преди това на други места в Америка, но и него живота сблъсква с разликата в достъпността и изграденият стандарт за хора в неравностойно положение между България и Америка.

Имайки предвид, че всеки шести американец е с някаква форма на увреждане, това прави 52 милиона общо от населението на Америка. Как се създава една достъпна среда за това общество, какво прави впечатление на двамата българи и какви са правата на хората в неравностойно положение.

През 1990 година е бил приет закона за хора с физически увреждания и сякаш това изиграва изключително важна роля в постигането на една достъпна среда, която е особено важна за социалната интеграция и адаптация.

Седем години след травмата, която поставя Христофор Караджов в инвалидна количка, му отнема да се върне в България, тъй като средата в България не е достъпна. В Америка инфраструктурата е нещо, за което той не е необходимо да се притеснява, тъй като всичко е обособено, така че хората с увреждания да водят пълноценен и равнопоставен живот.

Иван Анчев споделя за своята дъщеря, която през 2016 година е принудена да седне в инвалидна колика по медицински причини. Това е и неговата мотивация да пренесе американският опит в България, за да могат хората, които са в инвалидни колички да имат един достъпен свят в който да бъдат независими от държавата и социалната система граждани, които могат да присъстват на културни мероприятия, да ходят на работа и на училище и да бъдат интегрирани, защото това че са в неравностойно положение няма отношение към това кой на какво е способен.

Част от дългогодишната политика в Америка е за видимостта, нормализирането на различността и интеграцията.

Източник: БТВ