Мобилни граждани на ЕС с увреждания заслужават равни политически права13.09.2022

Тази позиция е изготвена, за да допринесе за преразглеждането на двете директиви на Съвета: една относно политическите права на мобилните граждани на ЕС в изборите за Европейски парламент; други за правата им на общинските избори. Те са възможност за справяне със законовите различия, които засягат правото на хората с увреждания да гласуват, да се кандидатират и да участват в обществения живот.

Съгласно Договорите за Европейския съюз (ЕС) европейските граждани имат право да гласуват и да се кандидатират на общински избори и избори за Европейски парламент, независимо дали са граждани на държавата от ЕС, в която пребивават. Тези политически права на граждани на ЕС, които не са граждани на ЕС – известни като мобилни граждани на ЕС – трябва да бъдат гарантирани при същите условия като гражданите на ЕС.

Поради това предложихме изменения, за да улесним следното:

  • Предотвратяване на загубата на политически права на мобилните граждани на ЕС с увреждания, когато се преместят в друга държава от ЕС, Предоставяне на същите специфични условия за мобилните граждани на ЕС с увреждания, които имат гражданите, и информация за тях,
  • Засилване на предложеното изискване за достъпна информация чрез позоваване на Европейския акт за достъпност
  • Изясняване на изискването за „ясен и прост език“ на информацията, предоставяна на всички мобилни граждани на ЕС, като се посочи нивото на сложност

Повече ТУК

Източник: EDF