По програма финансирана от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия се реализира проект насочен към подобряването и грижите в най-ранна детска възраст.

Програмата е „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ и по нея са осигурени малко над 1,4 милиона лева, които отиват в помощ на семейства с деца от уязвими социални групи.

Основен бенефициент е община Малко Търново, партньори са Бургас и Национална мрежа за здравни медиатори в София, а ръководител на проекта е Деян Йотов, който обясни че процеса на развитие включва картографиране на уязвимите семейства в двете общини.

Проектът е двугодишен и основната му цел е подобряване на достъпа до образование, опазване здравето на децата и развитието на социалните им умения, като таргет група са деца, които не посещават или нямат достъп до детска градина или ясла, живеят в изолирани или бедни райони с концентрация на проблеми и маргинализация.

С цел децата да излязат от социална изолация и да бъдат полагани грижи за тях, ще се разчита на 2ма здравни медиатори от Малко Търново и 4ма от Бургас. За да се улесни тяхната работа ще бъдат закупени два автомобила и ще бъде създаден стационарен хъб в Бургас, който да оказва помощ на семействата с малки деца.

Източник: БТА