МТСП осигурява 58 жилищни сгради за хора с уврежданияВ 58 сгради ще бъде осигурена достъпна среда за хора с увреждания с финансиране от Министерството на труда и социалната политика. В тях ще бъдат изградени 54 стълбищни подемника, 6 вертикални подемника, 7 рампи и 4 асансьора. Средствата за изпълнението на проектите са от Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност за 2022 г. По нея са одобрени 58 проекта за достъпна среда на обща стойност от 2,45 млн. лв.

Договорите за финансиране са в процес на подписване, за да може до края на 2022 г. съоръженията да бъдат монтирани и разплатени от страна на Министерство на труда и социалната политика. Тяхното изпълнение ще осигури достъпна среда, по-добро качество на живот и ще облекчи условията за придвижване на 86 души с увреждания. По проектите ще бъдат изградени общо 71 съоръжения в жилищни сгради на територията на 20 общини.

МТСП ще отпусне финансиране и за изпълнението на 8 проектни предложения за подобряване на личната мобилност на хора с увреждания с обща стойност от близо 50 000 лв.  От тях 4 са закупуване на приспособен автомобил и придобиване на правоспособност за управлението му. Чрез други 3 проекта ще се направят промени в конструкцията на колата, за да може да се ползва от човек с увреждания. Одобрен е и 1 проект за монтиране на приспособление за качване и сваляне на инвалидна количка.

Източник: МТСП