Над 180 възрастни и хора с увреждания ще получават здравно-социална подкрепа в домовете си по новия проект „Грижа в дома в община Тунджа“, съобщи кметът Георги Георгиев. За целта са осигурени близо 971 хил. лева европейско финансиране по програмата „Развитие на човешките ресурси“ в новия програмен период 2021 – 2027 г.

Предоставянето на социалните услуги започна преди дни и ще продължи 12 месеца – до 11 януари 2024 г. Целта е както полагане на грижи за хората в невъзможност за самообслужване, така и намаляване на риска от настаняването им в специализирани институции. Нуждаещите се могат да кандидатстват през целия период на изпълнение на проекта.

Проектът осигурява и трудова заетост. Ще бъдат назначени над 60 души като „домашен помощник“, както и седем специалисти – социален работник, медицински сестри, рехабилитатори и психолог.

С новия проект община Тунджа разширява значително предоставяните до момента социални услуги в своите 44 села. Грижа в домашна среда ще получават два пъти повече хора в нужда по този проект, спрямо миналогодишния, което надгражда постигнатото в социалната сфера през двата предходни програмни периода.

Източник: Община Тунджа