Национална конференция за работа с деца със специални потребностиНа 8 и 9 Септември се проведе форум насочен към личностното развитие, образование и грижа към най-уязвимата група на обществото.

Събитието се организира от Центъра за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“ с помощта на Националната асоциация на работещите в центровете за специална образователна подкрепа и Регионалното управление на образованието.

Националната конференция се проведе във Враца, а официалното откриване на инициативата направи заместник – кмета Петя Долапчиева.

Гостите на националната конференция поздрави и Грета Ганчева, директор Дирекция „Приобщаващо образование“ към Министерство на образованието и науката, Лорета Колева, началник на РУО – Враца и Илияна Янинска, директор на ЦСОП „Д-р Петър Берон“.

Източник: Община Враца