Недостиг на социални услуги за резидентна грижа в област Пазарджик

Област Пазарджик има една от най-добре развитите мрежи в страната, с достъпни и качествени социални услуги. В цялата област функционират общо 85 социални услуги, но  след задълбочен анализ на предлаганите социални услуги и нуждата на жителите на областта, направен от общинските администрации на 12-те общини в област Пазарджик през 2022 г.-2023 г., е констатиран недостиг на 904 места за пълнолетни лица в резидентните услуги.
Според изготвените от Агенцията за социално подпомагане Национален анализ и предложението за Национална карта на социалните услуги, жителите на област Пазарджик имат потребност от общо 1 726 места в резидентни услуги, при налични 822 в момента. От тях 217 за деца със и без увреждания и младежи до 25 години. В момента, в област Пазарджик липсват резидентни социални услуги за пълнолетни лица със сетивни увреждания, интегрирани здравно-социални услуги за: деца нуждаещи се от постоянна медицинска грижа, за пълнолетни лица, нуждаещи се от постоянна медицинска грижа, за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, резидентна услуга за осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация и за осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие и лица жертви на трафик.

Повече информация: Община Пазарджик

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Недка ПЕТРОВА, КСУДС-Пловдив: Инвестициите в качествена заетост на родителите са пряка инвестиция в грижата за децата

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

България участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории