Разкрита е нова социална услуга в община Видин

От началото на месец октомври в гр. Видин  функционира услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица“ (ЦСРИ). Тя се управлява чрез Общинското предприятие „Социални дейности“. Целевата група на Центъра са деца и пълнолетни лица с увреждания, както и родители и лица, полагащи грижи за тях. Услугите, които се предлагат в услагата са:

    Информиране  и консултиране /специализирано/;
    Застъпничество и посредничество;
    Терапия и рехабилитация;
    Обучение за придобиване  на умения;
    Подкрепа за придобиване на трудови умения.

   Работата  с потребителите в Центъра се осъществява индивидуално и групово. Основната дейност е терапевтична, организирана в програми и формат съобразно нуждата на всеки потребител и неговото семейство/близки. Програмите за работа са краткосрочни и дългосрочни. За децата са разработени програми за развиване на базови и функционални умения и за социално-емоционално развитие; за пълнолетните лица – програми за развиване на трудови, прагматични и адаптивни умения; за родителите/близките на потребителите – програми за развиване на умения за общуване и комуникация. Ще се разработи и програма за превенция и ранна интервенция.

Повече информация може да откриете ТУК!

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории