Нови социални услуги в община Благоевград

На 10 ноември, се състоя заседание на общинско равнище между  представители на всички общини от област Благоевград, директора на Дирекция „Социална и жилищна политика“. 19 нови социални услуги ще бъдат разкрити на територията на община Благоевград. Споразумението за новото картиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет, като изпълнението и разкриването на социалните услуги е в срок 10 години.

Част от услугите включват: Консултативен център за общодостъпни социални услуги; Център за социални интеграция и рехабилитация и интеграция, за ранна интирвенция (за деца от 0 до 7 години), Дневен център за пълнолетни лица с деменция; Дневен център за пълнолетни лица със сетивни увреждания, Резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания /ЦНСТ/, Резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания, Резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания, Интегрирана здравно-социална услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи и др.

Повече информация може да откриете ТУК!

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории