Маломерни и слети паралелки утвърдиха общинските съветници в Ново село на своето последно заседание.

Това е възможно, защото 150-годишнато школо е единственото в общината. Слети са паралелките в началния курс – първи с трети клас и втори с четвърти клас. Слята е и първата паралелка в основния курс – пети и шести клас. Почти всички останали са маломерни.

Продължава приемът в  професионалната паралелка на осми клас, в  която ще се обучават лозари и винари – търсени специалисти за възраждащото се лозарство и винопроизводство, с което се гордееше Новоселска община. Освен със спецификата за отглеждането на лозата – засаждане, резитба и филизене, пръскане и прибиране на гроздето, учениците ще изучават машините, които участват в целия процес и ще се обучават в безплатни шофьорски курсове.

По традиция утвърждаването на единственото средищно училище в общината с маломерни и слети паралелки не води автоматично към подпомагане на бюджета му от Общинска администрация. Затова ръководството на училището следи всички възможности, предлагани от Министерството на образованието или неправителствените организации, които могат да подпомогнат и финансират учебния процес.

Последната програма, към която се обърнаха те, е Националната програма „Подкрепа на образователни медиатори и социални работници“.

По една от дейностите „Назначаване на образователни медиатори и/или социални работници в училища с концентрация на ученици от уязвими групи“ от 1 юли бяха назначени двама медиатори, чиято задача е да съдействат за обхващане и оставане в училище на ученици, подлежащи на задължително обучение. Различни са формите, които се използват  – разговори с деца и срещи с родители са предпочитани през лятото, когато се попълват паралелките. Провеждане на лектории и дискусии, създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност, която ще задържи учениците в училище, възможностите за развитие на талантите у децата са планирани за първия учебен срок, са също сред ангажиментите на медиатора. При избора на медиатори училищното ръководство е предпочело хора, които познават отвътре проблемите на уязвимите групи, които вече са работили и са се доказали като такива, вместо напр. по-високото образование.

Резултатите от тази дейност ще се видят до края на годината, когато приключват и договорите с медиаторите. Очаква се по-голям обхват на децата от уязвимите групи, по-активно участие на учениците в различните дейности, които ще бъдат повече на брой, по-голямо включване на родителите им в училищния живот.

Източник: БНР-Видин