Теодора Иванова е новият председател на Държавната агенция за закрила на дететоПравителството избра нов председател на ДАЗД, доктор по международно право и международни отношения с дългогодишен опит в областта на защитата на детските права.

Досегашния председател на агенцията Елеонора Лилова предаде поста си на Теодора Иванова, която беше представена на екипа на ДАЗД от вицепремиера и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров.

Лилова получи почетния знак на Министерството на труда и социалната политика като признание за нейния принос в изпълнението и развитието на политиките за защита на правата на децата в България.

Теодора Иванова е била главен директор на главна дирекция „Контрол по правата на детето“ и ръководител на Инспектората на агенцията, а от 2013 до 7 септември е изпълнявала длъжността главен секретар на ДАЗД

Ивайла Касърова, юрист по образование и дългогодишен служител на Агенцията за социално подпомагане, беше назначена на длъжността заместник-председател на ДАЗД, като в периода 2010 г. – 2022 г. е била директор на регионална дирекция „Социално подпомагане“ в Перник.

Източник: ДАЗД