Резултатите от проведено мащабно проучване за достъпа на възрастни хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността, реализирано от мрежата на „Каритас“ на територията на цялата страна, указват ясната необходимост от допълнителна и по-ефективна подкрепа за тази уязвима социална група. Сред направените изводи са, че системата на финансиране на социалните услуги за възрастни хора в момента е организирана основно на проектен принцип и липсва устойчивост. Не достигат професионалисти като социални работници, липсват достатъчно услуги за домашна грижа, особено в по-малките населени места.

През 2027-а година всеки четвърти българин ще бъде на възраст над 65 години. Населението на страната застарява с все по-бързи темпове. Нуждата от дългосрочни грижи за възрастните хора расте както заради самото остаряване, така и заради все по-нездравословното стареене. Затова и основната цел на инициативата е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността.

Повече от 60 участници в Русе, Плевен и Бяла Слатина обсъждаха резултатите от проучването по време на първите три от поредица кръгли маси, организирани от русенската „Каритас“ по темата „Когато търсенето изпреварва предлагането –  гарантираме ли достъпа на възрастните хора до дългосрочни грижи в домашна среда?“. В следващите дни дискусиите продължават в общините Левски, Белене и Свищов. Обсъжданията се провеждат в цяла България, където действа мрежата на „Каритас“. В края на февруари ще има публична дискусия и в Русенския университет, а финално събитие в София ще представи резултатите от проекта през месец март.

Източник: Каритас

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории