Обсъдиха разширяването на социалните услуги в Община Враца

Социалните услуги в региона бяха обсъдени на среща във Враца.

Общо 809 пълнолетни с физически увреждания се нуждаят от резидентна грижа във Врачанско. В момента обаче по нея се задоволяват нуждите на 45 души, планира се разкриване на още 45 места, в община Враца – 14 места; Криводол – 19 места; Мизия – 12  места.

От грижа за хора с психически разстройства се нуждаят 400 жители на областта, но към момента тя е обхванала едва 50 души. Планирано е разкриване на нови 30 места във Враца, които да преминат от проектно финансиране към държавно делегирана дейност и разкриване на 30 места на нова социална услуга в с. Бутан, общ. Козлодуй.

254-ма имат нужда от резидентна грижа за хора с интелектуални затруднения, а в момента тя се осигурява на 181 души. Нови услуги ще бъдат разкрити в община Бяла Слатина – 12 места; Враца – 60 места; Мездра – 20 места; Козлодуй –30 места; Криводол – 8 места; Роман – 18 места; Хайредин увеличава капацитета на защитено жилище от 6 на 8 места.

От резидентна грижа за пълнолетни с деменция се открои нужда за 64 души от областта. Към момента няма действаща социална услуга за хора с деменция на територията на област Враца. Планира се разкриване на нови социални услуги от община Бяла Слатина с капацитет 8 места и в община Криводол – 30.

По време на срещата се взе решение да бъде предложено разкриване на резидентна услуга за предоставяне на подслон за хора, пострадали от домашно насилие и жертви на трафик в с. Брусен, общ. Мездра.

Направените предложения ще бъдат подложени на обществено обсъждане в срок от 30 дни, след което ще бъдат гласувани от общинските съвети по места.

Източник: Община Враца

актуално

Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Акция за деца лишени от родителски грижи

Категории