ПОКАНА

за обучение на тема:

Интерактивни техники за работа с деца.

Как се проявява терапевтичната сила на игровите техники?

19 август 2022 г. от 13.30 ч.

oнлайн през Zoom

ПРОГРАМА:

  • Запознаване и проучване на нуждите и очакванията на участниците.
  • Основни техники от психодрамата с деца, как и къде можем да ги използваме.
  • Техники за управление на груповата динамика – изграждане на кохезия, доверителна връзка, управление на кризи и др.
  • Как, чрез въвличането в игра, да разберем повече за нуждите и психологическото функциониране на детето.
  • Време за въпроси и отговори.

Обучението е подходящо за всички работещи в социалните услуги, които работят индивидуално или с групи от деца.

ОБУЧИТЕЛ: Мила Цалова – Експерт на НАСО. Психотерапевт, обучител, комуникационен експерт.

Специализирала в методите: Психодрама, Хипноза и Хипнотерапия, Философия с деца, Психодрама с деца, тренингите за креативно мислене на Едуард де Боно, Йога на смеха и други. Член на управителния съвет на българско дружество по психодрама и групова терапия.

Може да заявите участие като попълните формуляр ТУК в срок до 15.08.2022 година.

За допълнителна информация и въпроси: Наталия Христова, info@naso.bg, 0882122690;