Безработни младежи до 29-годишна възраст могат да започнат работа по проекта „Нова възможност за младежка заетост”. Дейностите са в две насоки: обучение по време на работа и стажуване.

Всичко това би осигурило на младежите придобиване на професионален опит и практически умения, както и осигуряване на обучение. По този начин се създават реални предпоставки за устойчива заетост на включените младежи.

Подробна информация за условията по проекта може да бъде намерена в сайта на Агенцията по заетостта и в бюрата по труда в страната.

Източник: Агенция по заетостта