14 нови служители ще бъдат назначени в администрацията на община Тунджа по проект за младежка заетост. В момента тече подбор на кандидатите. Очаква се до месец новите общински служители да започнат работа, сподели Георги Георгиев, кмет на Община Тунджа.

От началото на тази година са одобрени други две заявки по проекта за младежка заетост на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По тях ще бъдат назначени 34 безработни на длъжност „работник поддръжка“ в 16 села на общината.

Източник: Община Тунджа