Одобрен е План за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания за периода 2023 – 2024 г.

Създаване на възможности за работа и подходящи условия на труд за хора с увреждания, осигуряване на достъпна среда, достъп до приобщаващо образование и качествени здравни услуги – това са част от приоритетите в Плана за действие за периода 2023 – 2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2021 – 2030 г. Документът, който е одобрен от правителството, включва още мерки и дейности за насърчаване на тяхното участие в културния живот и в спортни състезания.

Изпълнението на плана ще допринесе за продължаване на водената до момента политика за хората с увреждания и ще надгради усилията за подобряване на качеството на техния живот чрез създаването на условия за пълноценно им и равноправно участие в общността.

Източник: Министерски съвет

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории